Monthly Archives: August 2015

Tempura Shinjuku Tsunahachi Main Store

Tempura Yamanoue Roppongi

Tokyo Shiba Tofuya Ukai

Tonkatsu Takeshin

Tonkotsu Ramen Hakata Furyu

Ukai Toriyama

VIRON

Viva Banco

Wolfgang’s Steakhouse Roppongi

LIVE HOUSE KENTO’S

Site Menu